Entries by novival

Obavezno korištenje e-računa

U skladu s Direktivom 2014/55/EU i u skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18). Elektronski račun u postupcima javne nabave bit će u potpunosti obvezan od 1. srpnja 2019. godine,  Navedeno se odnosi na sve robe, radove i usluge bez obzira radi li se o postupcima javne nabave male i […]