Obavezno korištenje e-računa

U skladu s Direktivom 2014/55/EU i u skladu sa Zakonom o elektroničkom…