SALDOKONTI KUPACA I DOBAVLJAČA

Saldokonti kupaca i dobavljača

 

 • Knjiženje računa i uplata ili automatsko preuzimanje iz porezne evidencije i fakturiranja.
 • Dnevnici knjiženja po komitentima, organizacijskoj strukturi, projektima, datumu računa ili uplate, kumulativni ispisi, rekapitulacije uplata po danima.
 • Kartice komitenata (kunske ili devizne) na dan ili za razdoblje.
 • Otvorene stavke po različitim kriterijima.
 • Automatsko i ručno zatvaranje računa i uplata, te mogućnost djelomičnog zatvaranja.
 • Kartica zatvaranja
 • Obračun tečajnih razlika
 • Preuzimanje uplata od FINE
 • Dospjela i nedospjela potraživanja
 • IOS obrazac i prijedlog za kompenzaciju
 • Izvještaji realizacije po komitentima, županijama, komercijalistima
 • Pregled naplate po komercijalistima
 • Automatski prijenos u Novu poslovnu godinu