SKLADIŠNO POSLOVANJE

Modul skladišnog poslovanja u sebi integrira veleprodaju, maloprodaju, ugostiteljstvo i komercijalu.

Šifarnik artikala po skladištima ili mogućnost vođenja centralnog šifarnika artikala. Neograničen broj skladišta, vođenje stanja skladišta po prosječnoj ponderiranoj nabavnoj cijeni, zadnjoj nabavnoj i prodajnoj cijeni. Cjenici artikala po broju, datumu važenja, cjenici za maloprodaju.

Evidencija i prodaja vozila. Sastavnice (normativi) artikala za ugostiteljstvo. Praćenje artikala po alternativnim jedinicama mjere, pakiranjima, grupama proizvoda, brandovima, proizvođačima, dobavljačima, ...

Automatska obrada nivelacije po artiklima.

Obrada dokumenata početnog stanja, primke, kalkulacije, međuskladišnice, narudžbe dobavljaču, komisijska otpremnica, povrati sa komisije, nalog za utovar, obračun kala, interna izdatnica, povratnica dobavljaču, veleprodajni račun, ponuda, račun i ponuda za vozila, otpremnica, tovarni list, informativna ponuda, radni nalog za servis, radni nalog za vulkanizaciju, radni nalog za doradu na vozila, maloprodajni račun, odobrenja i terećenja, ...

Mogućnost automatskog povlačenja podataka iz jednog dokumenta u drugi kao na primjer stvaranje računa iz ponude ili otpremnice, stvaranje kalkulacije iz narudžbe, stvaranje otpremnice iz tovarnog lista, itd.

Rekapitulacije kalkulacija po datumu, dobavljačima, artiklima, projektima, skladištima, tarifnim brojevima.

Izvještaji prodaje i marže po artiklima, kupcima, brandovima, grupama artikala i kupaca, komercijalistima, županijama, načinima plaćanja, prodavačima, ... Ispisi prodaje i prosjeka po mjesecima, usporedba sa prethodnim godinama, popis najvećih kupaca, popis najprodavanijih artikala.

Ispisi stanja skladišta po nabavnim i prodajnim cijenama, te po grupama artikala, projektima, odstupanja od minimuma i maksimuma, itd. Kartica artikla, utrošak robe po sastavnicama, očekivani RUC po artiklima.

Grafički prikazi prometa po mjesecima, prodavačima, danima, artiklima, itd.

Obrada inventure pomoću mobilnog terminala preko bar koda. Automatsko usklađenje financijskog stanja skladišta u slučaju izlaza robe prije ulaza. Automatski prijenos u Novu poslovnu godinu.

Dnevnik skladišta, temeljnice klase 6. Prijenos prometa veleprodaje i maloprodaje u knjigovodstvo.

Mogućnost automatskog slanja ili preuzimanja podataka sa dislociranih lokacija (prodavaona) pomoću ADSL-a ili klasičnog modema.

Primjeri izgleda ekrana poslovnog sustava CIRIS