MATERIJALNO POSLOVANJE

Matični podaci grupa i podgrupa materijala, šifarnik materijala, neograničen broj skladišta. Mogućnost vođenja materijala po svakom skladištu posebno ili koristeći centralni šifarnik materijala.

Knjiženje početnog stanja skladišta, knjiženje primke, izdatnice, međuskaldišnice, otpisnice, narudžbe dobavljaču. Ispis knjiženih dokumenata, dnevnici knjiženja, temeljnice po kontima klase 3 i 4. Utrošak materijala po mjestima troška. Knjiženje radnih naloga, stvaranje izdatnica i ispis utroška materijala po radnim nalozima.

Sastavnice materijala i automatsko generiranje izdatnica po sastavnicama.

Primjeri izgleda ekrana poslovnog sustava CIRIS