KADROVSKA EVIDENCIJA

Kadrovska evidencija, obračun plaća i drugih dohodaka

 

Matični podaci djelatnika, stupnjevi obrazovanja, školske spreme, škole, fakulteti, zvanja, zanimanja, područja rada, rodbinske veze, stručni i periodični ispiti, tečajevi, strani jezici, itd. Kadrovske evidencije : ispisi staža, evidencije o dolascima i odlascima iz poduzeća, rješenja o godišnjem odmoru, evidencija nagrada i kazni, kašnjenja na posao, ozljede na radu, odlasci na tečajeve i stručne ispite, liječnički pregledi i higijenski minimumi, evidencija reizbornosti.

Matični podaci za plaće : šifarnik vrste primanja, doprinosa, poreza, kreditora i banaka, šifarnik općina, radnih odnosa, bodovnih grupa, obustava i kredita.

Mogućnost obračuna plaće preko bruto i neto iznosa ili bodova. Automatski obračun plaće na temelju unesene pripreme. Automatski obračun dodatka na staž. Stvaranje pripreme plaće na temelju prethodnog mjeseca. Mogućnost korekcije pripreme plaće. Godišnji obračun plaće.

Ispis obrazaca i formiranje potrebnih digitalnih zapisa : RS-m, SPL, PK, DNR, ID, M4, itd. Ispis naloga za plaćanje (doprinosi, porezi, neto, obustave, službeni put, itd.) Formiranje disketa za Banke sa specifikacijom po djelatnicima. Rekapitulacije plaća po djelatncima, organizacijskoj strukturi, općinama i vrstama primanja. Ispis prosjeka plaće po djelatnicima, ispis izvještaja po bankama, stanje kredita i obustava po djelatncima. Ispis temeljnice obračuna plaće sa opcijom automatskog prijenosa u knjigovodstvo.

Drugi dohodak – matični podaci tipova honorara, obračun autorskih honorara, ugovora o djelu i naknada članovima nadzornih odbora. Ispis potrebnih obrazaca : RSm, IDD, ID, IP, PK-2, potvrda o isplaćenom dohotku, naloga za plaćanje Evidencija uplata naknada i praćenje neobračunatih naknada po autorima. Izvještaji naknada po projektima, autorima, organizacijskoj strukturi, bankama, općinama, itd. Ispisi kartica autora, dnevnika obračuna i uplata, stanje duga po autorima.

 

Primjeri izgleda ekrana poslovnog sustava CIRIS