POSLOVANJE OBRTNIKA

Poslovanje obrtnika

Knjiženje ulaznih i izlaznih računa, knjiženje izvoda i blagajne. Ispisi kartica izvoda i blagajne. Evidencija tražbina i obveza, knjiga prometa, knjiga KPI, knjiga prometa ugostitelja, evidencija dugotrajne imovine, knjiga nabave i utroška (KNUP). Izvještaj plaćenih i neplaćenih računa komitenta. Obrazac PP-MI-PO. PDV i PDV-K obrazac.