POREZNA EVIDENCIJA

Porezna evidencija

 

Unos knjige ulaznih i izlaznih računa Mogućnost integralnog unosa podataka na jednom mjestu sa kojeg se dokumenti kontiraju i prenose u ostale analitičke evidencije (saldakonti, glavnu knjigu, osnovna sredstva ili sitan inventar). Mogućnost automatskog kontiranja dokumenata po predlošcima. Ispisi knjiga URA i IRA po komitentima, razdobljima, vrstama dokumenata, tipovima računa, itd. Automatsko generiranje PDV i PDV-K obrazaca.