KOMUNALNO POSLOVANJE

Komunalno poslovanje

 

Matični podaci rajona, ulica, inkasatora, vrsta usluga, tipova potrošača, potrošača. Evidencija plinomjera i vodomjera. Cjenik usluga po tipovima potrošača. Dodjeljivanje usluga potrošačima (voda, plin, kanalizacija, odvoz smeća, grogna naknada, itd). Preuzimanje očitanja vode i plina iz mobilnih terminala. Obračun komunalnih usluga (odjednom ili pojedinačno) i ispis računa na predštampane obrasce.

Evidencija uplata i praćenje analitike obračuna i uplata po stavkama naknada. Preuzimanje uplata iz FINE i automatsko knjiženje na kartice potrošača. Ispis specifikacije obračuna po poslovnim jedinicama potrošača i na nivou glavnog potrošača.

Praćenje radnih naloga po potrošačima i automatsko knjiženje na mjesečni račun. Automatski prijenos računa u poreznu evidenciju, glavnu knjigu i saldakonti. Izvještaji o zaduženju i naplati po potrošačima, rajonima i uslugama. Posebna evidencija grobnih naknada i praćenje uplata.