GLAVNA KNJIGA

Glavna knjiga

Mogućnost vođenja neogranićenog broja poduzeća. Knjiženje početnog stanja i knjiženje tekućeg prometa. Dnevnici knjiženja po : vrstama dokumenata, datumu, kontima, organizacijskoj strukturi, projektima i to u analitičkom i sintetičkom obliku.
Konto kartice po različitim kriterijima (po sektorima, jedinicama i mjestima troška) , mogućnost praćenja deviznih transakcija, liste prihoda i troškova, novčani tijek.
Analitičke i bruto bilance – redovne, devizne, po mjestima troška, zaključni list, rekapitulacije razreda. Prilagodba bilance stranom kontnom planu i automatski ispis na stranom jeziku.
Automatski zaključak konta klase 4 i 7, te prijenos u Novu poslovnu godinu. Praćenje mjesećnog i godišnjeg plana, evidencija projekata, evidencija događanja. Mogućnost preuzimanja podataka iz drugih sustava.
Automatsko generiranje obrasca TSI-POD.