FINANCIJSKA OPERATIVA

Financijska operativa

Centralno mjesto za knjiženje uplata i ostalih poslovnih događaja koji ne ulaze u poreznu evidenciju, a potrebno ih je prenijeti u glavnu knjigu i saldakonti.

Automatsko knjiženje odbitka PDV-a za račune obrtnika u poreznoj evidenciji za plaćeni iznos. Ispisi dnevnika knjiženja po vrstama dokumenata, komitentima, datumima. Automatsko ili naknadno generiranje naloga za plaćanje i prijenos zbrojnog naloga putem Interneta u FINU ili Banku na sprovođenje. Obrada Naloga 14.