BLAGAJNA I PUTNI NALOZI

Blagajna i putni nalozi

 

Obrada uplatnica i isplatnica sa opcijom kontiranja. Ispis blagajničkog dnevnika, rekapitulacije uplatnica i isplatnica, kumulativ dnevnika po datumu. Obrada čekova i kreditnih kartica sa ispisom specifikacije.

Obrada putnih naloga u zemlji i inozemstvu, ispis obrazaca putnih naloga, obračun u kunama i devizama, knjiga putnih naloga, rekapitulacija putnih naloga. Automatsko kontiranje i prijenos u knjigovodstvo. Evidencija loko vožnje sa opcijom prijenosa obračuna u knjigovodstvo.

 

Primjeri izgleda ekrana poslovnog sustava CIRIS