FINANCIJSKI MODULI

Matični podaci

 

Matični podaci poduzeća, komitenata (kupaca i dobavljača), grupe komitenata, organizacijska struktura poduzeća (sektori, jedinice i mjesta troška), vrste temeljnica, kontni plan, županije, gradovi i poštanski brojevi, države, skladišta, tarifni brojevi, tečajna lista.

Primjeri izgleda ekrana poslovnog sustava CIRIS